Tidlösa reklam är en digital design- och webbyrå i Kalmar.
Vi samarbetar gärna med nyföretagare, små och medelstora företag, och åtar oss allt från grafisk profil till kommunikativt material som trycksaker, webbsidor, illustrationer, annonser etc.

Jag som driver Tidlösa reklam heter Peter Backman och jag har en bred kompetens inom webbutveckling. Jag har arbetat med utveckling av webbplatser och tjänster för Internet sedan slutet av 90-talet. Bl a på Spray i Stockholm med kontroll av kod och på Ekonomihögskolan i Kalmar med uppbyggnad och förvaltning av deras stora webbplats innan det blev Linnéuniversitetet. Företaget är en bisyssla och ett sätt att vara kreativ utanför min ordinarie tjänst på universitetet.

För att hitta helhetslösningar för dig som kund arbetar jag i nätverk tillsammans med formgivare, illustratörer, fotografer, copywriter m fl. På det viset skapas en specialiserad arbetsgrupp för uppdraget och vi kan hålla hög kvalitet till förmånliga priser.