Tidlösa reklam kan genom vår samarbetspartner erbjuda alla kunder ett stabilt, snabbt och säkert webbhotell till ett riktigt bra pris. Det underlättar och spar tid då ni slipper kontakt med flera aktörer. Servrarna är belägna i Sverige, för bästa prestanda, support och drift.

Hos oss ingår alltid fri support och en personlig service som inte går att få hos de stora leverantörerna.

Miljö

Miljön är viktig och förnybar energi används till 100 %. Reservkraften drivs av EcoPar®, vilket är ett miljöbränsle som utvinns ur naturgas. Bränslet ger fördelar ur såväl miljö- som arbetsmiljö- aspekt.

Argonite, för brandsläckning, är en blandning av naturgaser och är ej farligt att inandas samt att det inte bidrar till växthuseffekten eller nedbrytning av ozonskiktet.

Säkerhet och tillgänglighet

Anläggningen videoövervakas såväl utvändigt som invändigt samt ligger på inhägnat område, och är utrustat med intelligent och automatiserat inpasserings- och larmsystem där all aktivitet loggas och automatiskt analyseras. Anläggningen bevakas av patrullerande väktare.

Varje datahall är utrustad med differentierade rökdetektorssystem med direktkopplat larm till Räddningstjänsten. Detektoridentifierad brand eller rökutveckling utlöser släckningssystemet bestående av Argonite. Denna typ av släckning sänker effektivt syrenhalten i utrymmet och lämnar inga restprodukter vid brandsläckning.

Byggnad, drift och teknik

Anläggningen byggdes för stordatordrift och för att möta de höga krav som ställdes på skydd från extern påverkan, såsom markvibrationer från trafik och natur. Väggar och alla tak är byggda i 50 centimeters armerad betong. Grundplattan är stötdämpad direkt på berg. Byggnaden är extremt säker i sin konstruktion – en bunker ovan jord.

Redundant elförsörjning sker genom ringmatad högspänning till egen transformator från två geografiskt olika källor och metoder. Datahallarnas temperatur och luftfuktighet styrs av redundanta kylsystem. Redundanta fiberförbindelser via geografiskt skilda sträckningar för avbrottsfri datakommunikation. Till reservkraft används dieselgenerator och redundant UPS. Reservkraften genomgår månatliga funktionstester samt så kallade lasttester mot högspänningsnätet varje kvartal.